Hội thảo khoa học cấp ngành NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thời gian: 8h30-11h30 ngày 12/05/2022 Địa điểm: Phòng Hội thảo A8 Khai mạc hội thảo: PGS.TS Nguyễn Duy Việt – Trưởng ban Tổ chức Hội thảo nghe các báo cáo tham luận của các tác giả trong và ngoài trường: Trao đổi thảo luận: Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến tham luận, trao đổi làm rõ những vấn đề cơ bản thuộc chủ đề hội thảo. Kết luận: Hội thảo đã thực sự là diễn đàn khoa học, gắn kết nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn các vấn đề thời sự trong nước quốc tế, quán triệt quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận mới mẻ, những kinh nghiệm bổ ích trong đổi mới giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học. Hội thảo đã thành công tốt đẹp. BTC hội thảo

Từ khóa