BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Trong lịch sử xây dựng và phát triển của khoa Lý luận chính trị, năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định triển khai giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị mới, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập ngày 09 tháng 01 năm 2004 theo Quyết định số 45 QĐ/TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Bộ môn được biên chế 5 giảng viên do Thạc sĩ Phạm Văn Thơi làm Trưởng bộ môn, các giảng viên Lã Quý Đô, Nguyễn Thị Thu Hoa, Phan Thế Lượng được điều chuyển từ Bộ môn Lịch sử Đảng sang giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung được tuyển dụng và biên chế vào Bộ môn. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác giảng dạy, Bộ môn tiếp tục tuyển dụng bổ sung một số giảng viên: năm 2005, đồng chí Đinh Quang Thành được tuyển dụng bổ sung vào đội ngũ; năm 2008, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà được điều chuyển từ Bộ môn CNXHKH sang công tác tại Bộ môn; năm 2011, đồng chí Tống Kim Đông được tuyển dụng và công tác tại Cơ sở 2 nay là Phân hiệu TPHCM. Hiện nay, do một số giảng viên đã nghỉ hưu hoạc chuyển công tác, Bô môn có 4 giảng viên bao gồm 3 tiến sĩ, 1 thạc sĩ do TS Lã Quý Đô làm trưởng bộ môn. Qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ môn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Bộ môn luôn kết hợp nhiệm vụ giảng dạy với nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Trường của giảng viên thực hiện có chất lượng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Các giảng viên đều tâm huyết với nghề, gắn bó với Trường, luôn chú trọng học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Bộ môn là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, yêu thương, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, chiến sĩ thi đua, giấy khen của Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ môn cũng luôn nhận được các danh hiệu tập lao động tiên tiến, góp phầm vào thành tích chung của khoa, của Nhà trường. Trân trọng!

Từ khóa
Có thể bạn quan tâm: